5/21/2015

Veekogu uurimine

Vihmasel neljapäeval, 21. mail, osales 8.a klass õppeprogrammis Veekogu uurimine. Tipu Looduskooli ümbruses uuriti ja võrreldi erinevate veekogude vett, mõõdeti jõe sügavust ja voolukiirust ning lahendati koostööd nõudvaid ülesandeid.

Kaitse end ja aita teist

15.mail osales Kaare Kooli 8 liikmeline võistkond edukalt ohutuslaagris Kaitse end ja aita teist. Õppused toimusid Kärstna mõisas, Kärstna Vabaaja Keskuses ja selle lähiümbruses. Erinevates tegevuspunktides viisid tegevusi läbi Viljandi Maavalitsuse Tervisetuba; Eesti Haigekassa; Eesti Punase Risti Viljandimaa Selts; Päästeamet; Maanteeamet; Politsei- ja Piirivalveamet; Tamrex OÜ; Operation Lifesaver Estonia ja Lõuna-Eesti pommigrupp.